Thursday, August 5, 2021
Home Tags เทศกาลไทปูซัน

Tag: เทศกาลไทปูซัน

474,563FansLike
2,132FollowersFollow
1,652FollowersFollow
8,510SubscribersSubscribe

เรื่องน่าสนใจอื่น ๆ

Amazing AEC – จุดอ่อนแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ (4)

0
แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยวนั้น เขียนไว้ว่าในอนาคตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะมีการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากหลายประเทศจะใช้การท่องเที่ยวในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ ดังนั้นไทยจึงต้องพัฒนายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยมีการตั้งเป้าหมายว่าเมื่อถึงปีพ.ศ. 2580 สัดส่วน GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP ประเทศต้องเพิ่มขึ้น 30 เปอร์เซ็นต์ อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรองเป็น 60 : 40 และอันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทย โดย Travel & Tourism Competitiveness Index...