Tuesday, October 19, 2021
Home Tags สะหวัน-เซโน

Tag: สะหวัน-เซโน

474,563FansLike
2,132FollowersFollow
1,651FollowersFollow
8,510SubscribersSubscribe

เรื่องน่าสนใจอื่น ๆ

ยุทธศาสตร์สู่ AEC ตอนที่ 41 ปฏิรูปประเทศ ต้องทำแบบนี้ (1)

0
ตอนที่แล้วผมบอกว่าการ “ปฏิรูป” ประเทศจะสำเร็จได้นอกจากจะต้องเป็นการปฏิรูปอย่างมียุทธศาสตร์แล้ว ยังจะต้องมี Roadmap เพราะ Roadmap ที่ดีจะทำให้การปฏิรูปมีทั้ง Transparency และ Accountability ครับ อาทิตย์นี้ผมเลยจะขอยกตัวอย่างการปฏิรูปประเทศแบบมาเลเซียมาให้อ่านกันเพราะที่นั่นเขาปฏิรูปกันได้ผลครับ เมื่อปี พ.ศ. 2534  ตอนที่มหาเธร์เป็นนายกรัฐมนตรี เขาได้ประกาศ “วิสัยทัศน์ 2020” ที่มีเป้าหมายหลักที่จะทำให้ มาเลเซียเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งวัดด้วยรายได้เฉลี่ยของประชากรในประเทศต้องมีเกินคนละ 15,000 ดอลล่าร์ สหรัฐต่อปี...