Wednesday, January 19, 2022
Home Tags กัวลาลัมเปอร์

Tag: กัวลาลัมเปอร์

474,563FansLike
2,132FollowersFollow
1,652FollowersFollow
8,510SubscribersSubscribe

เรื่องน่าสนใจอื่น ๆ

การบริหารความเชื่อ – Amazing AEC

0
การบริหารความเชื่อ ปัญหาของรัฐบาลในขณะนี้คือคน “เชื่อว่า” รัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้และ “เชื่อว่า” ทีมเศรษฐกิจใหม่เก่งสู้ทีมเก่าไม่ได้ “ความเชื่อ” นั้นเป็นเรื่องที่ฝังหัวประชาชน ซึ่งอาจจะเป็นความจริงหรืออาจจะไม่เป็นความจริงก็ได้ และความเชื่อของประชาชนแต่ละคนแต่ละกลุ่มก็ยังแตกต่างกันออกไปได้อีกผู้บริหารบางคนก็มี “ความเชื่อ” ว่าถ้าตั้งใจทำงานให้เต็มที่เดี๋ยวประชาชนจะรู้เองว่าเขานั้นเก่ง และ ความเชื่อดังกล่าวก็จะฝังหัวจนผู้บริหารคนนั้น ไม่สนใจที่จะ บริหารความเชื่อ ของประชาชน ซึ่งมีให้เห็นอยู่ในทุกรัฐบาล “ความเชื่อ” นั้นเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงกันได้ แต่ต้องมีขั้นตอน ใช้ความพยายาม และเ วลา จะเปลี่ยนแปลง...