Sunday, June 20, 2021
Home ข่าวเช้าวันหยุด Amazing AEC กับเกษมสันต์ 2017

Amazing AEC กับเกษมสันต์ 2017

474,563FansLike
2,132FollowersFollow
1,652FollowersFollow
8,510SubscribersSubscribe

เรื่องน่าสนใจอื่น ๆ

ยุทธศาสตร์สู่ AEC ตอนที่ 24 ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข (1)

0
ท่านที่สนใจอ่านบทความของผมตอนนี้แฟนเพจเสร็จแล้วครับ สามารถอ่านย้อนหลังและแสดงความเห็นได้อีกช่องทางหนึ่งที่ https://www.facebook.com/KasemsantAec  นะครับ และที่แฟนเพจนี่เองที่แฟนคอลัมน์นี้ถามผมว่า วิเคราะห์สถานการณ์ประเทศไทยในปัจจุบัน อะไรเป็นประเด็นที่ผมเป็นห่วงที่สุด ผมตอบว่านอกจากปัญหา “การขาดยุทธศาสตร์” แล้วไทยยังอีกมี 2 ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเร่งแก้ไข ไม่เช่นนั้นประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้ ปัญหาเร่งด่วนแรกคือการแตกแยกขาดความสามัคคีของคนในประเทศ ปัจจุบันคนไทยเราแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายอย่างชัดเจน แต่ไม่ได้แบ่งฝ่ายทางความคิดหรืออุดมการณ์อย่างประเทศที่เจริญแล้วเขาเป็นกัน แต่นี่เราแตกแยกแบบแตกแยกทุกเรื่อง ถ้าฝ่ายตรงข้ามคิด พูด ทำอะไร อีกฝ่ายจะคัดค้านหมดทุกเรื่อง ที่สำคัญก็คือ การแสดงออกถึงการไม่เห็นด้วยกับฝ่ายตรงข้ามนั้นแสดงออกอย่างรุนแรง หยาบคายมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ร้ายแรงที่สุดก็คือในการแสดงความไม่เห็นด้วยกับฝ่ายตรงข้ามนั้นได้มีความพยายามที่จะดึงเอาสถาบันมาอ้างอิงด้วย อันนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่ง สังเกตดูสิครับทุกเรื่องราวในประเทศนี้ สองฝ่ายที่แตกแยกกันอยู่สามารถหยิบเอามาด่าทอฝ่ายตรงกันข้ามได้ทุกเรื่องเลย หนทางในการสร้างความปรองดองนั้นไม่ง่ายเลย แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรจะพยายาม ปัจจุบันผมยังไม่เห็นใครหรือองค์กรใดถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองในการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในประเทศไทยให้จงได้...