Sunday, June 20, 2021

คลิปจากรายการต่างๆ

Facebook Live (2016 - ปัจจุบัน)

Good Morning ASEAN (2013-2019) ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น Facebook Live

รายการทางช่อง 3 (2014-2017)

TNN24 AEC กับ เกษมสันต์ (2013-2014)