Amazing AEC – ตอน เศรษฐกิจติดโควิด-19 ? (จบ)

0
152

อาทิตย์ที่แล้วผมบอกว่าการที่ประเทศไทยมีคนติดเชื้อโควิด-19 น้อยมาก น้อยระดับโลกแต่เศรษฐกิจไทยกลับถูกคาดการณ์ว่าจะติดลบติดระดับโลกนั่นสะท้อนว่าการติดลบอย่างสาหัสของเศรษฐกิจไทยปีนี้ไม่ได้เป็นผลมาจากโควิด-19 เพียงอย่างเดียว แต่เป็นผลมาจากที่ไทยเรามีโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปราะบางและมีความสามารถในการแข่งขันในระดับที่ต่ำนั่นเอง

การที่ประเทศไทยเรามีความสามารถในการแข่งขันที่ต่ำก็เปรียบเหมือนคนที่มีสุขภาพอ่อนแอ ได้รับเชื้ออะไรเพียงเล็กน้อยก็จะเจ็บป่วยไม่สบายมากกว่าคนที่มีสุขภาพแข็งแรง และสาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยเราเป็นเช่นนั้นก็เพราะ

หนึ่ง) ประเทศเราไม่มียุทธศาสตร์ซึ่งผมได้ทั้งพูดและเขียนเตือนมาเป็นเวลากว่า 8 ปีแล้วและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีก็ยังไม่ใช่

สอง) ปัญหาคอรัปชั่นยังถูกซุกไว้ใต้พรม ยังไม่ถูกแก้ไขอย่างจริงจัง

สาม) คุณภาพของคนไทยยังต่ำกว่าประเทศอื่นๆ ดูจากผลการทดสอบ PISA ซึ่งเป็นการวัดความสามารถของเด็กนักเรียนในวัย 15 ปีซึ่งเด็กไทยสอบตกมาโดยตลอด

สี่) ภาครัฐ ระบบราชการ เรกูเลเตอร์ องค์กรอิสระ ยังอ่อนแอ ขาดการตรวจสอบ

ซึ่งทั้งสี่ปัญหาใหญ่นี้จะต้องถูกปฏิรูปพร้อมๆกันอย่างรวดเร็วและอย่างแรง

ในภาวะเศรษฐกิจที่ปรกติ ประเทศไทยเราก็เติบโตช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน ความเหลื่อมล้ำยิ่งมากขึ้น คนรวยรวยขึ้นทุกวัน ส่วนคนจนก็จนลงทุกวันเช่นกัน นั่นหมายความทีมและระบบการบริหารเศรษฐกิจในรูปแบบปรกติที่รัฐบาลไทยเคยใช้มาโดยตลอดไร้ประสิทธิภาพแม้ในภาวะปรกติ ดังนั้นในภาวะที่โลกและประเทศไทยเผชิญภาวะวิกฤติเศรษฐกิจรุนแรง ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมี “ทีมพิเศษ” ในการบริหารเศรษฐกิจ

ผมเคยแสดงความเห็นแบบนี้ทางรายการวิทยุ และได้รับเสียงตอบรับในทางที่เห็นด้วย และมีคนต่อประเด็นว่าควรทำเป็นศูนย์บริหารเศรษฐกิจแบบศูนย์บริหารโควิดซึ่งทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพ แต่ผมอยากขีดเส้นใต้เอาไว้ตรงนี้ว่าการที่ศูนย์บริหารโควิดทำงานได้ประสบความสำเร็จนั้น ไม่ใช่เพราะศูนย์ฯเก่งเท่านั้นแต่เป็นเพราะคนไทยทั้งประเทศให้ความร่วมมือกับศูนยฯด้วยการดูแลตัวเองอย่างเต็มที่ต่างหาก การควบคุมการแพร่ระบาดจึงได้ผลดีระดับโลก

ดังนั้นการบริหารเศรษฐกิจแบบมี “ทีมพิเศษ” จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี “ประชาชนไทยทั้งประเทศ” โดยเฉพาะคนตัวเล็กๆ เช่น SMEs และคนยากคนจน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลไทยทุกชุดต่างเชิญตัวแทนตระกูลดังๆที่ร่ำรวย ผู้แทนสมาคมธนาคารฯ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม เข้าไปเป็นกรรมการชุดต่างๆมากมาย รวมถึงกรรมการยุทธศาสตร์และกรรมการปฏิรูปประเทศชุดต่างๆ แต่ผลที่ได้ก็คือคนรวยยิ่งรวยขึ้น คนจนยิ่งจนลงและโครงสร้างเศรษฐกิจไทยอ่อนแอเรื้อรัง อย่างที่เห็น ทีมพิเศษ จึงไม่ใช่การเอานักบริหารหน้าใหม่จากองค์กรขนาดใหญ่เข้าไปบริหารเศรษฐกิจ แต่เป็นการเอาคนไทยตัวเล็กๆเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงแทนคนกลุ่มเดียวกับเขา ที่สำคัญทีมพิเศษจะต้องมีคนที่ “เห็นต่างคิดต่าง” กับทีมดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปีที่ผ่านมามีบทบาทในการบริหารเศรษฐกิจประเทศมาโดยตลอด

ทีมพิเศษจะต้องเป็นทีมที่คิดนอกกรอบอย่างมากและมีความกล้ามากพอที่จะปฏิรูปและมีวิธีเปลี่ยนกรอบความคิดของหน่วยงานที่ครอบงำแนวคิดในการพัฒนาประเทศไทยมาโดยตลอด เช่น สภาพัฒน์ฯ กระทรวงเศรษฐกิจ กระทรวงศึกษาฯ สำนักงบประมาณ และธนาคารแห่งประเทศไทยได้ เพราะหน่วยงานเหล่านี้ขาดประสิทธิภาพในการคิดวางยุทธศาสตร์และลงมือในการบริหารประเทศและเศรษฐกิจจนประเทศไทยมีสภาพอย่างที่เห็น

นอกจากนี้ทีมพิเศษ ควรจะต้องสร้างระบบซึ่งประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลและโครงการต่างๆ การใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรต้องสร้างระบบให้สามารถรับฟังความคิดเห็นของประชาชนได้อย่างทั่วถึง และที่สำคัญที่สุดต้องสร้างระบบให้ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้ามาตรวจสอบการทำงานของทีมพิเศษได้ทุกขั้นตอน ทำให้ยุทธศาสตร์และทุกโครงการมีความโปร่งใสตั้งแต่เริ่มต้น เป็นการแก้ปัญหาการคอรัปชั่นตั้งแต่ต้นทางอีกด้วย

ที่สำคัญที่สุดหัวหน้าทีมพิเศษ ควรจะเป็นตัวท่านนายกฯเอง เพราะทีมต้องการอำนาจพิเศษที่นอกจากจะต้องปฏิรูปแนวคิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังทีมยังต้องการ “การบูรณาการ” ระหว่างทุกหน่วยงานอย่างยิ่งยวดซึ่งที่ผ่านมาการบริหารประเทศโดยเฉพาะการบริหารเศรษฐกิจไทยนั้นขาดการบูรณาการเป็นอย่างยิ่ง หากไม่มีนายกฯทุบโต๊ะเสียแล้ว การบูรณาการไม่มีวันจะเกิดขึ้นได้

สุดท้ายหัวหน้าทีมพิเศษและลูกทีมทุกคนจะต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่า ที่ไทยปราบโควิดได้ก็เพราะประชาชนทุกคนมีส่วนร่วม ดังนั้นจะฟื้นฟูประเทศและเศรษฐกิจได้สำเร็จก็ต้องทำให้ประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมและประชาชนจะอยากมีส่วนร่วมก็ต่อเมื่อเขารู้ว่าประโยชน์จะกระจายตกถึงมือทุกคนโดยเฉพาะคนไทยตัวเล็กๆ เช่นเดียวกับการล้างมือและการใส่หน้ากากอนามัยซึ่งเขาได้ประโยชน์แน่ๆ

[smartslider3 slider="9"]