Amazing AEC กับ เกษมสันต์ ตอน เขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ มาเลเซีย

0
145

รายการข่าว… เช้าวันหยุด ช่วง Amazing AEC กับ เกษมสันต์ ตอน เขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ อนาคตของมาเลเซีย 60 ปี 5 พ ย 59 ดำเนินรายการโดย เมจกา สุพิชญางกูร, ปิยณี เทียมอัมพร และ อ.เกษมสันต์ วีระกุล

บันดาลใจ
June04
June01
June02
June03
june05
previous arrow
next arrow