Amazing AEC กับ เกษมสันต์ ตอน รู้จัก เนปิดอว์ เมืองหลวงใหม่เมียนมา

0
160

รายการข่าว… เช้าวันหยุด ช่วง Amazing AEC กับ เกษมสันต์ ตอน รู้จัก เนปิดอว์ เมืองหลวงใหม่เมียนมา ดำเนินรายการโดย เมจกา สุพิชญางกูร, ปิยณี เทียมอัมพร และ อ.เกษมสันต์ วีระกุล

บันดาลใจ
June04
June01
June02
June03
june05
previous arrow
next arrow