AEC กับ เกษมสันต์ ตอนที่ 80 อาเซียนกับการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น

0
130

รายการ AEC กับ เกษมสันต์ ตอนที่ 80 อาเซียนกับการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น ออกอากาศ วันที่ 7 ตุลาคม 2556 เวลา 21.00 น. ทางช่อง TNN24 ออกอากาศซ้ำช่วงข่าว 09.00 น. และ 15.00 น. ในวันถัดไป

บันดาลใจ
June04
June01
June02
June03
june05
previous arrow
next arrow