AEC กับ เกษมสันต์ ตอนที่ 18 สิ่งที่ท้าทายสังคมไทยในอนาคต (2)

0
103

รายการ AEC กับ เกษมสันต์ ตอนที่ 18 สิ่งที่ท้าทายสังคมไทยในอนาคต (2) ออกอากาศ วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 21.00 น. ทางช่อง TNN24 ออกอากาศซ้ำช่วงข่าว 09.00 น. และ 15.00 น. ในวันถัดไป

บันดาลใจ
June04
June01
June02
June03
june05
previous arrow
next arrow