AEC กับ เกษมสันต์ ตอนที่ 123 อินโดนีเซียกับการแก้ป้ญหาความขัดแย้งในประเทศ

0
148

รายการ AEC กับ เกษมสันต์ ตอนที่ 123 อินโดนีเซียกับการแก้ป้ญหาความขัดแย้งในประเทศ ออกอากาศ วันที่ 5 ธันวาคม 2556 เวลา 21.00 น. ทางช่อง TNN24 ออกอากาศซ้ำช่วงข่าว 09.00 น. และ 15.00 น. ในวันถัดไป

บันดาลใจ
June04
June01
June02
June03
june05
previous arrow
next arrow