AEC กับ เกษมสันต์ ตอนที่ 108 ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค ผลกระทบจากราคาน้ำมัน (ประเทศอินโดนีเซีย)

0
107

รายการ AEC กับ เกษมสันต์ ตอนที่ 108 ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค ผลกระทบจากราคาน้ำมัน (ประเทศอินโดนีเซีย) ออกอากาศ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 21.00 น. ทางช่อง TNN24 ออกอากาศซ้ำช่วงข่าว 09.00 น. และ 15.00 น. ในวันถัดไป

บันดาลใจ
June04
June01
June02
June03
june05
previous arrow
next arrow