AEC กับ เกษมสันต์ ตอนที่ 10 การจัดระบบแท็กซี่ในสนามบินของสิงค์โปร์และฮ่องกง

0
107

รายการ AEC กับ เกษมสันต์ ตอนที่ 10 การจัดระบบแท็กซี่ในสนามบินของสิงค์โปร์และฮ่องกง ออกอากาศ วันที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 21.40 น. ทางช่อง TNN24 ออกอากาศซ้ำช่วงข่าว 09.00 น. และ 15.00 น. ในวันถัดไป

บันดาลใจ
June04
June01
June02
June03
june05
previous arrow
next arrow