เล่าเรื่องสัมมนาด้านโลจิสติกของ CLMV ที่ขอนแก่น จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจ.ขอนแก่น

0
106

รายการ Good morning ASEAN กับ เกษมสันต์ วีระกุล ทุกวันจันทร์เช้า เวลา 07.00-07.30 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM100.5 MHz และอีก 53สถานีเครื่อข่ายทั่วประเทศโ

บันดาลใจ
June04
June01
June02
June03
june05
previous arrow
next arrow