เล่าเรื่องทริปเกาหลีใต้ที่เพิ่งไปมา ตั้งแต่การตรวจคนเข้าเมือง การดูแลสิ่งแวดล้อม เมืองหนังสือ “พาจู”

0
135

รายการ Good morning ASEAN กับ เกษมสันต์ วีระกุล ทุกวันจันทร์เช้า เวลา 07.00-07.30 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM100.5 MHz และอีก 53สถานีเครื่อข่ายทั่วประเทศ

บันดาลใจ
June04
June01
June02
June03
june05
previous arrow
next arrow