เรื่องเสรีภาพของสื่อในอาเซียนและเกร็ดการเลือกตั้งในฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียที่ใกล้จะมาถึง

0
126

รายการ Good morning ASEAN กับ เกษมสันต์ วีระกุล ทุกวันจันทร์เช้า เวลา 07.00-07.30 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM100.5 MHz และอีก 53สถานีเครื่อข่ายทั่วประเทศ

บันดาลใจ
June04
June01
June02
June03
june05
previous arrow
next arrow