ยุทธศาสตร์สู่ AEC ตอนที่ 96 บัญชาการด่วน

0
144

พุธนี้ผมจะเสนอว่าจากนี้ไปเราควรทำอะไรกันอีกเพื่อจะให้ได้ยุทธศาสตร์ชาติ “ที่ดี” กันเสียทีครับ

ถ้าไปหยิบเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯซึ่งควรจะเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีของชาติ หรือยุทธศาสตร์ฉบับอื่นๆ ที่เขียนกัน แล้วเอามาเปรียบกับผลงานที่เกิดขึ้นจริง เราจะเห็นได้ทันทีว่าผลที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่เขียนไว้ นั้นต่างกันมากมาย นั่นก็เป็นเพราะในเอกสารเหล่านั้น (ไม่อยากเรียกยุทธศาสตร์) เขียนไว้แต่ “เป้าหมาย” ที่อยาก จะไปให้ถึง เช่น GDP โตเท่านั้น ส่งออกโตเท่านี้ เกษตรกรมีชีวิตดีขึ้นอย่างนี้ แต่ไม่เคยเขียน “กรอบวิธีการ” เพื่อ เป็น “ไกด์ไลน์” กำกับเอาไว้ด้วย ดังนั้นคนที่จะต้องรับเอามา “ปฏิบัติ” ก็เลย “ทำไปตามความสามารถที่มี” และ “ต่างคนต่างทำแถมไม่อยากบูรณาการกับหน่วยงานอื่น”

คนเขียนหลังจากเขียนเสร็จ ก็”ลอยตัว” ถ้าผลออกมาไม่ดี คนเขียนก็จะชี้นิ้วไปยังกระทรวงต่างๆว่า ทำไม่ดีเอง ส่วนกระทรวงต่างๆ ก็ “ทำไปตามความสามารถที่มีอยู่” ซึ่งผลงานในอดีตก็พิสูจน์ ให้เห็นแล้วว่ายังไม่ประสบ ความสำเร็จ มิหนำซ้ำกระทรวงต่างๆยัง “ต่างคนต่างทำแถมไม่อยากบูรณาการกับหน่วยงานอื่น” เพราะผู้บริหาร ส่วนมากจะมีความคิดว่า “กระทรวงของฉันคืออาณาจักรของฉัน” หน่วยงานอื่นห้ามมาล้ำเส้น ร่วมมือกันแบบ “หลวมๆ” ได้ แต่อย่ามาล่วงล้ำเขตอำนาจของฉัน ที่น่าเศร้าก็คือวิธีคิดแบบนี้ เกิดขึ้นหว่างกรมต่างๆในกระทรวง เดียวกันเสียอีกด้วย

เมื่อเหตุและผลมันเป็นแบบนี้ ท่านนายกฯก็ควรจะสั่งการดังนี้ครับ (หนึ่ง) กำหนดตำแหน่งที่โดดเด่นของประเทศ ไว้ในยุทธศาสตร์ โดยการกำหนดควรเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมรับรู้ว่าทำ SWOT กันอย่างไรจึงได้ ตำแหน่งดังกล่าว จะได้มั่นใจว่าเป็นตำแหน่งประเทศที่ถูกต้อง (สอง) สั่งการให้มีการเขียน “ไกด์ไลน์” ซึ่งใน บทความก่อนๆของผมเรียกว่า “กรอบนโยบายปฏิบัติ หรือ Guiding Policies” เพราะในไกด์ไลน์นี้จะระบุว่าอะไร ที่ต้องทำก่อน อะไรที่ต้องทำหลัง หน่วยงานไหนต้องทำอะไรบ้างและจะต้องไปร่วมมือกับหน่วยงานอื่นตอน ไหนและงานที่แต่ละหน่วยงานต้องทำนั้น KPI คืออะไร วัดผลอย่างไร (สาม) เมื่อได้ยุทธศาสตร์ ที่ดี ตามข้อสอง ก็ให้เอาไปแปลงเป็นโร้ดแม็ปและไทม์ไลน์หรือแผนปฏิบัติการที่มี KPI  กำกับไว้ตามระยะเวลา KPI ที่เขียนก็ควร หาผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบว่าเขียนได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่โลกเขาเขียนกัน ไม่ได้เขียนแบบเดิมๆที่ผ่านมา

(สี่) เอาข้อสองและข้อสามขึ้นเว็ปไซต์เอาไว้เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนได้ติดตามว่า แต่ละหน่วย งานทำงานก้าวหน้าตามแผนหรือไม่ ผลงานออกมาสอดคล้องกับ KPI หรือไม่ (ห้า) ถ้าจะให้ดีท่านนายกฯ อาจจะ ใช้อำนาจตาม ม.44 ตั้งหน่วยงานใหม่มีหน้าที่กำกับดูแลให้ (ก) ไทยเรามี ยุทธศาสตร์ที่ดีเสียที (ข) ทำหน้าที่ตาม ข้อสามและสี่ และ (ค) เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจเต็มและ เป็นมือไม้ ท่านนายกฯในการติดตามหน่วยงานต่างๆ ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์

(หก) หากคนรอบข้างท่านนายกฯไม่เชื่อว่าต้องทำแบบนี้ จึงจะสำเร็จ โปรดบัญชาการให้เขาไปหายุทธศาสตร์ชาติ ของมาเลเซียและสิงคโปร์มาอ่าน พวกเขาจะได้เข้าใจว่าประเทศที่เขาพัฒนาได้ดี เขาเขียนยุทธศาสตร์ กันอย่างไร?

[smartslider3 slider="9"]