Home คลิปรายการ Facebook Live ปัญหาคอร์รัปชัน,แท็กซี่ไม่รับผู้โดยสาร, Street food สกปรก บทเรียนจากฮ่องกงซึ่งแก้ไขสำเร็จแล้ว ไทยเราทำบ้างได้มั้ย?

ปัญหาคอร์รัปชัน,แท็กซี่ไม่รับผู้โดยสาร, Street food สกปรก บทเรียนจากฮ่องกงซึ่งแก้ไขสำเร็จแล้ว ไทยเราทำบ้างได้มั้ย?

0
127
se-ed00
nok01
se-ed01
nok03
se-ed02
nok02
se-ed05
nok04
se-ed04
nok05
se-ed03
previous arrow
next arrow

รายการ Good morning ASEAN กับ เกษมสันต์ วีระกุล ทุกวันจันทร์เช้า เวลา 07.00-07.30 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM100.5 MHz และอีก 53สถานีเครื่อข่ายทั่วประเทศ

บันดาลใจ
June04
June01
June02
June03
june05
previous arrow
next arrow

NO COMMENTS