ขนมเบื้องญวน ที่ตลาด บึงเก็งกอง พนมเปญ กัมพูชา

0
125

พากินขนมครก และ ขนมเบื้องญวน ที่ “ตลาดบึงเก็งกอง” ใจกลางกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

บันดาลใจ
June04
June01
June02
June03
june05
previous arrow
next arrow